Wake Up Films

Biljana Tutorov

Nakon što je diplomirala Arheologiju i Istoriju umetnosti u Belgiji, na Katoličkom Univerzitetu u Luvenu, Biljana Tutorov je odslušala postdiplomske studije iz Antropološkog filma na Ecole Pratique des Hautes Etudes u Parizu. Više godina pohađala je kurs Žana Ruša iz Etnografskog filma i Filmsku estetiku kod Alana Bergale. Istovremeno je učila pozorišnu umetnost i glumu na Ecole Internationale de Thêatre Jacque Lecoq u Parizu. Kreirala je više video instalacija, kratkih i dugometražnih, igranih i dokumentarnih filmova, video radova i performansa. Radila je kao asistent Želimira Žilnika. 2010. godine osnovala je samostalnu producentsku kuću Wake Up Films, sa idejom da producira kreativne dokumentarne, animirane i igrane filmove. Radi kao selektor Regionalne selekcije za festival Slobodna zona. Biljana je član Evropske dokumentarističke mreže (EDN), Evropske ženske audivizuelne mreže (EWA) i mreže EURODOC.

Dunja Subašić

Diplomirala Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultet u Novom Sadu sa velikim interesovanjem za dokumentarni film. Interesovanje za film uopšte stiče najpre kao član dramske trupe Novosadskog pozorišta, a zatim i kao volonter na raznim filmskim i pozorišnim festivalima. Angažovana kao asistent produkcije u producentskoj kući „Wake up films“ iz Novog Sada, gde radi na različitim projektima, koji se nalaze u različitim fazama produkcije. Tokom 2016. godine učestvovala je na 3 sesije radionice Balkan Discoveries, u Sofiji, Prizrenu i Lajpcigu u organizaciji Balkanskog dokumentarističkog centra (Balkan Documentary Center), kao i na dve radionice DOKSrbije u Beogradu. Marta 2017. godine, učesnica je programa Eurodoc u Novom Sadu, na čijoj pripremi i organizaciji je radila.